LARİNGOSKOP

CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

Hastanın entübasyon işleminde kullanılır.(Ameliyathane, doğumhane, klinikler, diyaliz, acil servis.)

SORUMLULAR:

Doktorlar, Anestezi Tek. , Acil Tıp Tek., Acil Müdahale Eğitimi almış sertifikalı sağlık çalışanları

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Blade’in ışığının yanıp yanmadığı, pilleri kontrol edilir ve hasta için uygun blade takılır.

KULLANIMI:

Laringoskop hazır halde sol elle sapından tutulur.
Hastanın başı exantiyona getirilerek laringoskop yardımıyla tüp trekeaya yerleştirilir.

BAKIMI:

Entübasyondan sonra blade’in yıkanıp kurulanması, pilinin değişmesi , ışığının yanıp yanmamasının
kontrolleri yapılır.

DEĞİŞİKLİKLER:

Yeni doğan makintoş(düz) blade kullanılır.