Hastabaşı MONİTÖRLERİ

Biyomedikal teknisyenleri, tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

Cihazların tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmaları yapar. Hastabaşı monitörler de bu sistemlerin bir parçasıdır.

Hastabaşı monitörün biyomedikal cihazlar için önemini anlamak, onların yapı ve çalışmalarını iyi öğrenmekle olur. Cihazın ölçtüğü veriyi algılamadaki hatası bir hastanın iyileşme sürecini etkileyecek hatta zorlaştıracaktır.

Bu tür hataların giderilmesi için hastabaşı monitörün yol açtığı sorunların analizini teknik eleman olarak sizler yapacaksınız.

Bunun için fazla sayıda uygulama yaparak bilgi ve becerinizi geliştirmelisiniz. Bir hastabaşı monitörün kalibrasyonunun nasıl yapıldığını elektriksel güvenlik ayarlarının nasıl yapıldığını uygulama yaparak pekiştirmelisiniz.